اورهان خیاوی

28 آهنگ
0 ویدیو
0 آلبوم
آهنگ ها بیشتر
دانلود آهنگ اورهان خیاوی دیوانه جان
دیوانه جان اورهان خیاوی
دانلود آهنگ اورهان خیاوی سود اَمَر بالام
سود اَمَر بالام اورهان خیاوی
دانلود آهنگ اورهان خیاوی قافله سالاریم 
قافله سالاریم  اورهان خیاوی
دانلود آهنگ اورهان خیاوی یانان جداده 
یانان جداده  اورهان خیاوی
دانلود آهنگ اورهان خیاوی من سنه دیوانه یم
من سنه دیوانه یم اورهان خیاوی
دانلود آهنگ اورهان خیاوی جانیم منیم 
جانیم منیم  اورهان خیاوی
دانلود آهنگ اورهان خیاوی  سن بیر باهاریم 
 سن بیر باهاریم  اورهان خیاوی
ویدیو ها بیشتر
آلبوم ها بیشتر
بیوگرافی
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود